C++ Ternary Operator

C Ternary Operator'Ang conditional operator at ang if-else na pahayag ay parehong gumagamit ng parehong diskarte, ngunit ang conditional operator ay ginagawang ang if-else na mga expression bilang maikli hangga't magagawa habang ang if-else expression ay tumatagal ng mas maraming espasyo. Sa ilang mga programming language, mayroong operator na kilala bilang ternary operator na tumatanggap ng tatlong operand kumpara sa karaniwang isa o dalawa na kailangan ng karamihan sa mga operator. Nag-aalok ito ng isang paraan ng pag-condense ng isang pangunahing if-else block. Sa gabay na ito, sasaklawin ang ternary operator sa C++ sa pamamagitan ng mga halimbawa. Sa ilang mga kaso, ang if else na pahayag sa mga C++ na application ay maaaring palitan ng ternary operator, na kadalasang kilala bilang conditional operator.

Syntax ng Ternary Operator sa C++

Ang tatlong operand ay kinakailangan para sa ternary operator: ang conditional, ang true, at ang false. Habang sinusuri ng ternary operator ang kundisyon ng pagsubok at, depende sa kinalabasan, nagsasagawa ng isang bloke ng code, ang syntax ay:

# (exp_1) ? exp_2 : exp_3

Dito kinakatawan ng 'exp' ang expression. Depende sa kinalabasan ng isang expression, ibinabalik ng operator na ito ang isa sa dalawang value. Ang mga expression 2 at 3 ay sinusuri, at ang kanilang mga halaga ay ibinalik bilang mga huling resulta kung ang 'exp_1' ay sinusuri sa isang Boolean true; kung hindi, ang expression 1 ay sinusuri sa isang Boolean false, at ang expression 2 ay sinusuri, at ang halaga nito ay ibinalik bilang isang huling resulta.Halimbawa 1

Narito ang isang direktang halimbawa ng programa na nagpapakita kung paano gamitin ang Ternary Operator ng C++.#include

#include

gamit ang namespace std ;

int pangunahing ( ) {
doble CGPA ;
cout <> CGPA ;

string student_result = ( CGPA >= 1.5 ) ? 'pumasa' : 'nabigo' ;

cout << 'Ikaw ' << estudyante_resulta << 'ang semestre.' ;

bumalik 0 ;
}Sa programa, pinunan namin ang aming seksyon ng header ng mga aklatan ng C++. Pagkatapos noon, nagdagdag kami ng namespace std na may keyword na 'gamit'. Pagkatapos, ang variable na 'CGPA' na may uri ng data na 'double' ay idineklara sa loob nito. Sa susunod na linya, hiniling namin sa gumagamit na ipasok ang CGPA sa pamamagitan ng pag-print ng cout command. Gamit ang cin command, idinaragdag ng mga user ang CGPA.

Pagkatapos, gumawa kami ng isa pang variable, “student_result,” na mayroong ternary operator. Kailangan ng ternary operator ang tatlong expression dito. Una ay ang kundisyon na nagsusuri kung ang CGPA na ipinasok ng user ay mas malaki o katumbas ng '1.5'. Kung gayon, ang pahayag na 'pumasa' ay ipi-print, o kung hindi ay ipi-print ang ikatlong expression. Ang resulta ay ipapakita kapag ginamit mo ang cout command.

Sabihin nating tina-type ng user ang CGPA na '3.5'. CGPA >= 1.5 pagkatapos ay nagsusuri sa totoo, na tumutupad sa pamantayan. Kaya, ang resulta ay binibigyan ng unang termino na 'pumasa'.Sabihin nating ang gumagamit ay nag-type ng 1.00. Bilang resulta, ang kundisyong CGPA >= 1.5 ay maling sinusuri. Samakatuwid, ang kinalabasan ay binibigyan ng pangalawang expression, 'nabigo'.

Halimbawa 2

Ang ilang uri ng if else na mga pahayag sa C++ ay maaaring ipalit sa ternary operator. Maaari naming baguhin ang code na ito bilang isang halimbawa. Ang unang halimbawang programa ay gumagamit ng if-else na kundisyon, at ang iba pang halimbawang programa ay gumagamit ng ternary operator.

#include

gamit ang namespace std ;

int pangunahing ( ) {

int sa isa = - 3 ;
cout << 'sa isa :' < 0 )
cout << ' \n Positibong Integer' ;
iba pa
cout << ' \n Negatibong Integer!' ;

bumalik 0 ;
}

Idineklara at sinimulan namin ang int data type variable na 'num' na may negatibong integer na halaga. Pagkatapos nito, gamit ang cout command, ang halaga ng 'num' ay naka-print. Pagkatapos, mayroon tayong kung-ibang kondisyon. Sa loob ng kundisyon na 'kung', tinukoy namin ang kundisyon na ang variable na 'num' ay dapat na mas malaki kaysa sa halagang zero. Kung ang kundisyon ay naging totoo, pagkatapos ay ang cout na utos pagkatapos lamang ng 'kung' kundisyon ay ipi-print. Kung mali ang kundisyon, ipi-print ang else cout statement.

Dahil ang numero ay negatibong halaga, ang kung kundisyon ay nagiging false at ang

Susunod, isinagawa namin ang programa sa itaas kasama ang ternary operator. Suriin natin kung may parehong epekto ang if-else na kundisyon at ang ternary operator.

#include

#include

gamit ang namespace std ;

int pangunahing ( ) {

int MyNum = - 7 ;
cout << 'Integer:' << MyNum < 0 ) ? 'Positibong Integer!' : 'Negative Integer!' ;
cout << kinalabasan << endl ;

bumalik 0 ;
}

Idineklara namin ang variable na 'MyNum' at sinimulan ito ng negatibong halaga. Nai-print namin ang negatibong halaga sa pamamagitan ng pagtawag sa variable na 'MyNum' sa loob ng cout command. Pagkatapos, itinakda namin ang isa pang variable bilang 'Kinalabasan' na may uri ng string. Ang variable ng kinalabasan ay tumatagal ng operasyon ng ternary operator. Una, mayroon kaming kundisyon na ang 'MyNum' ay dapat na mas malaki kaysa sa zero. Pagkatapos nito, naglagay kami ng ternary operator '?'. Ang iba pang dalawang expression ay isasagawa sa resulta ng kundisyon.

Dahil ang halaga ng integer ay '-7' ang ikatlong expression, 'Negative Integer!' ay naka-print sa prompt. Dito, ang output mula sa parehong mga application ay pareho. Gayunpaman, pinapabuti ng ternary operator ang pagiging madaling mabasa at kalinisan ng aming code.

Halimbawa 3

Bilang karagdagan, ang mga ternary operator ay maaaring gamitin sa loob ng isa't isa. Gamitin ang nested ternary operator upang suriin kung positibo, negatibo, o zero ang isang value sa sumusunod na programa.

#include

#include

gamit ang namespace std ;

int pangunahing ( ) {
int integer = 0 ;
string na Resulta ;

Resulta = ( integer == 0 ) ? 'Zero' : ( ( integer > 0 ) ? 'Positibo' : 'Negatibo' ) ;

cout << 'Ang integer ay' << Resulta ;

bumalik 0 ;
}

Magsimula lamang sa pangunahing pamamaraan ng programa. Sa int main(), nilikha namin ang variable na may pangalang 'integer' at itinakda ang halaga nito bilang zero. Pagkatapos, tinukoy namin ang isa pang variable, 'Resulta,' gamit ang string ng uri ng data. Itinakda namin ang variable na 'Resulta,' na nilalampasan ang ternary operator dito. Ang kundisyon ay ang variable na 'integer' na halaga ay dapat na katumbas ng zero 'integer == 0'. Ang paunang kundisyon, (integer == 0), ay tumutukoy kung ang isang ibinigay na integer ay zero. Kung gayon, ang resulta ay binibigyan ng string value na 'Zero.' kung tama ang sagot. Kung hindi, kung mali ang unang kundisyon, susuriin ang pangalawang kundisyon (integer > 0).

Oo, ang ibinigay na integer ay zero, tulad ng ipinapakita sa script. Ang output ay bumubuo ng 'Integer ay Zero'.

Konklusyon

Alam namin na ang conditional operator ay ang ternary operator. Sa tulong ng operator na ito, maaari naming suriin ang isang kundisyon at kumilos alinsunod dito. Maaari naming gawin ang parehong bagay gamit ang if-else na kundisyon sa halip na ang ternary operator. Itinuro sa amin ng tutorial na C++ na ito kung paano gamitin ang Ternary Operator sa pamamagitan ng syntax at mga halimbawang programa nito. Tandaan na dapat lang gamitin ang ternary operator kung maikli ang huling pahayag.