Nakasusunod ba ang Linux POSIX?

Ang POSIX, o Portable Operating System Interface, ay isang koleksyon ng mga pamantayan na kinakailangan para mapanatili ang pagiging tugma sa pagitan ng mga operating system. Sa artikulong ito, ipinapaliwanag namin kung ano ang ibig sabihin ng POSIX, matukoy kung kabilang ang Linux sa kategoryang ito, at ilista kung aling mga bahagi ng Linux ang dapat na maibukod mula sa pag-uuri na ito.