Swift Dictionary

Swift DictionaryAng Swift Dictionary ay isang Koleksyon na nag-iimbak ng mga elemento sa anyo ng Key-Value pares.

Sa Swift, kailangan nating tukuyin ang datatype ng Key at Value pair habang gumagawa ng diksyunaryo.

Ang parehong mga uri ng data ng Key-Value pares ay maaaring pareho o magkaiba.Paglikha ng Empty Dictionary

Mayroong dalawang paraan upang lumikha ng isang diksyunaryo. Tingnan natin sila isa-isa.Ang unang paraan ay ang tukuyin ang Key-Values ​​sa loob ng square bracket: [] .Syntax:

swift_dictionary : [ key_datatype : value_datatype ] = [ : ]

Ang pangalawang paraan ay ang paglikha ng diksyunaryo gamit ang Diksyunaryo<> sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga uri ng data sa loob nito.

Syntax:swift_dictionary : Diksyunaryo < key_datatype , value_datatype >= [ : ]

Dito, ang swift_dictionary ay ang pangalan ng diksyunaryo at ang key_datatype ay kumakatawan sa pangunahing uri ng data, at ang value_datatype ay kumakatawan sa halaga ng uri ng data.

Halimbawa

Dito, gagawa kami ng walang laman na diksyunaryo na may iba't ibang uri ng data at ipapakita ang mga ito sa dalawang paraan.

//magdeklara ng walang laman na diksyunaryo na may mga uri ng Integer

hayaan ang swift_dictionary1 : [ Int : Int ] = [ : ]

print ( 'Walang laman na diksyunaryo na may Key at Value bilang mga uri ng Integer- \(swift_dictionary1)' )

//magdeklara ng walang laman na diksyunaryo na may mga uri ng Integer

hayaan ang swift_dictionary2 : Diksyunaryo < Int , Int > = [ : ]

print ( 'Walang laman na diksyunaryo na may parehong Key at Value bilang mga uri ng Integer- \(swift_dictionary2)' )

//magdeklara ng walang laman na diksyunaryo na may Key bilang uri ng Integer at halaga bilang uri ng String

hayaan ang swift_dictionary3 : Diksyunaryo < Int , String > = [ : ]

print ( 'Walang laman ang diksyunaryo na may Key bilang Uri ng Integer at Halaga bilang Uri ng String- \(swift_dictionary3)' )

//magdeklara ng walang laman na diksyunaryo na may Key bilang uri ng Integer at halaga bilang uri ng String

hayaan ang swift_dictionary4 : [ Int : String ] = [ : ]

print ( 'Walang laman ang diksyunaryo na may Key bilang Uri ng Integer at Halaga bilang Uri ng String- \(swift_dictionary4)' )

Output:

Linya 2-9:

Idineklara namin ang walang laman na diksyunaryo sa dalawang paraan na ang uri ng Key at Value ay Integer at ipinakita ang mga ito.

Linya 12-19:

Idineklara namin ang walang laman na diksyunaryo sa dalawang paraan: ang Key ay Integer type, at ang Value ay String type. Sa wakas, ipinakita namin ang mga ito.

Paglikha ng Diksyunaryo

Sa ngayon, napag-usapan natin kung paano lumikha ng isang walang laman na diksyunaryo. Tingnan natin kung paano gumawa ng diksyunaryo na may mga value.

Maaari rin naming ideklara ang diksyunaryo nang hindi tinutukoy ang mga uri ng data ng Key-Value. Tingnan natin ang ilang halimbawa para mas maunawaan ito.

Halimbawa 1

Gagawa kami ng diksyunaryo na may parehong Key at Values ​​bilang Integer Types at magdagdag ng limang value dito.

//lumikha ng isang mabilis na diksyunaryo na may ilang mga halaga

hayaan ang swift_dictionary1 : [ Int : Int ] = [ 1 : 100 , dalawa : 400 , 3 : 600 , 4 : 800 , 5 : 1000 ]

print ( 'Swift Dictionary- \(swift_dictionary1)' )

Output:

Ang Swift Dictionary ay isang Unordered Collection. Kaya, ang Mga Halaga ay maaaring iutos o hindi.

Halimbawa 2

Gagawa kami ng Dictionary na may Key bilang Integer Type at ang Values ​​bilang String type.

//lumikha ng isang mabilis na diksyunaryo na may ilang mga halaga sa pamamagitan ng pagtukoy ng uri ng data

hayaan ang swift_dictionary1 : [ Int : String ] = [ 1 : 'swift1' , dalawa : 'swift2' , 3 : 'swift3' , 4 : 'swift4' , 5 : 'swift5' ]

print ( 'Swift Dictionary- \(swift_dictionary1)' )

//gumawa ng mabilis na diksyunaryo na may ilang mga halaga nang hindi tinukoy ang uri ng data.

hayaan ang swift_dictionary2 = [ 1 : 'swift1' , dalawa : 'swift2' , 3 : 'swift3' , 4 : 'swift4' , 5 : 'swift5' ]

print ( 'Swift Dictionary- \(swift_dictionary2)' )

Output:

Ang Swift Dictionary ay isang Unordered Collection. Kaya, ang Mga Halaga ay maaaring iutos o hindi.

Dito, hindi namin tinukoy ang mga uri ng Key-Value sa pangalawang diksyunaryo.

Posibleng gumawa ng diksyunaryo mula sa dalawang Swift array.

Syntax:

Dictionary(uniqueKeysWithValues:zip(swift_array1,swift_array2))

saan,

  1. Ang swift_array1 ay ang unang array na may Keys
  2. Ang swift_array2 ay ang pangalawang array na may Values

Halimbawa 3

Dito, gagawa kami ng dalawang Swift array na may limang value at isang Swift Dictionary mula sa kanila.

//lumikha ng isang mabilis na array na may ilang mga susi

hayaan ang swift_array1 = [ 1 , dalawa , 3 , 4 , 5 ]

//lumikha ng isang mabilis na array na may ilang mga halaga

hayaan ang swift_array2 = [ 'swift1' , 'swift2' , 'swift3' , 'swift4' , 'swift5' ]

//lumikha ng swift_dictionary mula sa itaas ng dalawang swift array

hayaan ang swift_dictionary = Diksyunaryo ( uniqueKeysWithValues : zip ( swift_array1 , swift_array2 ) )

print ( swift_dictionary )

Output:

Paliwanag

Gumawa kami ng dalawang Swift array na ang unang array ay may hawak na Integer type, at ang pangalawang array ay mayroong String type.

Pagkatapos noon, gumawa kami ng diksyunaryo mula sa dalawang array.

Konklusyon

Sa Swift tutorial na ito, tinalakay namin ang Swift Dictionary, at posibleng gumawa ng Dictionary sa tatlong paraan. Ang unang paraan ay sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga uri ng Key-Value sa loob [] , ang pangalawang paraan ay ang paggamit Diksyunaryo<>, at ang pangatlong paraan ay gumagamit ng dalawang Swift arrays. Ang parehong mga uri ng data ng Key-Value pares ay maaaring pareho o magkaiba. Nakita namin kung paano gumawa ng Empty dictionary. Ituturo sa iyo ng gabay na ito kung paano gumawa ng diksyunaryo sa maraming paraan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga nakaraang halimbawa sa iyong makina.