Nested If Statements sa Python

Nested If Statements Sa PythonPaggawa gamit ang anumang programming language, madalas kang makatagpo ng isang sitwasyon kung saan kailangan mong gumawa ng desisyon batay sa ilang mga kundisyon. Sinasabi sa iyo ng sitwasyon kung ano ang kailangan mong gawin, at ang pagpili ng kundisyon ang magpapasya kung anong function o block ng code ang kailangang isagawa sa susunod. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga pahayag sa paggawa ng desisyon sa Python. Ang mga pahayag sa paggawa ng desisyon ng Python ay tinatawag ding if-elif-else o kung-ibang mga pahayag lamang. Kapag nasiyahan ang isang partikular na kundisyon, inilalarawan ng mga if-else na expression kung aling bloke ng code ang susunod na dapat gawin. Pinagsasama ng Nested if na pahayag ang maraming if-else na pahayag o gumagamit ng isa kung kundisyon sa loob ng isa pang if statement. Ang artikulong ito ay magtuturo sa iyo kung paano gamitin ang Nested kung ang mga pahayag upang gumawa ng mga desisyon sa isang Python program.

What Is the Nested if Pahayag

Nested kung ginagamit ang mga statement kung saan kailangan mong maglapat ng maraming kundisyon para makapagpasya, at ang mga kundisyong iyon ay nakadepende sa isa't isa.Habang isinusulat ang code, ang mga developer ay madalas na kailangang magpasya kung aling bloke ng code ang susunod na dapat isagawa. Sa ganitong mga sitwasyon, ang mga if-else na pahayag ay madaling gamitin. Ang karamihan ng mga developer ay may intuitive na pag-unawa sa kung-ibang mga kundisyon. Ang if-else na pahayag ay ginagamit sa tuwing may napakaraming opsyon, at isang opsyon lang ang tama na dapat piliin. Nakakatulong ang mga pahayag na ito na gumawa ng mga desisyon batay sa iba't ibang kundisyon at samakatuwid ay nakakatulong sa pagpapasya sa daloy ng code.Kung gumagana ang statement sa Boolean function, True o False, kailangan ng dalawang 'desisyon' bilang input na kailangang isagawa sa kaso ng True o False na kundisyon. Halimbawa, kung True ang isang kundisyon, isasagawa ang True block ng statement. Gayunpaman, kung Mali ang kundisyon, lalaktawan ang True block ng statement, at isasagawa ang False block ng statement.Dito, bibigyan ka namin ng isang halimbawa ng isang simpleng if-else na pahayag upang mabigyan ka ng ideya kung paano ito gumagana, at pagkatapos ay susulong kami sa isang Nested if na pahayag. Kapag nalaman mo na ang pangunahing function ng if-else statement, mabilis mong matututunan ang pagpapatupad ng Nested if statement.

Halimbawa 1

Halimbawa, kailangan nating malaman kung ang isang ibinigay na numero ay mas malaki o mas maliit sa 5. Gaya ng nakikita mo, gagamit kami ng if-else na expression upang pumili batay sa pangyayari.

Dahil ang 10 ay mas malaki sa 5, ang if statement ay lalaktawan ang True block ng code at isasagawa ang False block ng code. Sa madaling sabi, ang else na pahayag ay isasagawa sa halip na ang if statement.a = 10 ;
kung ( a < 5 ) :
print ( 'Ang ibinigay na numero ay mas mababa sa 5' )

iba pa :
print ( 'Ang bilang ay higit sa 5' )


Maaari mong makita ang output na ibinigay sa ibaba:

Nested if-else na Pahayag

Ang halimbawa ng isa ay isang simpleng solong if-else na kundisyon. Ano ang mangyayari kung mayroong higit sa isang kundisyon upang matukoy kung aling bloke ng code ang susunod na isasagawa? Ang Nested if-else na pahayag ay gagamitin sa sitwasyong iyon. Gumagana ang Nested if-else tulad ng solong if-else na pahayag ngunit may maraming kundisyon.

Sa simpleng salita, ang Nested if-else na pahayag ay ang if-else na pahayag sa loob ng isa pang if-else na pahayag. Ang paglalagay ng isang pahayag sa loob ng isa pang pahayag ay kilala bilang nesting sa wika ng computer. Anumang bilang ng mga pahayag ay maaaring ilagay sa loob ng bawat isa. Gayunpaman, sa Python programming language, kailangan mong maging maingat sa indentation para maging malinaw ang nesting para sa iyo at sa compiler. Ngayon, tingnan natin ang isang simpleng halimbawa ng isang Nested if statement para matutunan ang pagpapatupad nito.

Halimbawa 2

Ipapakita sa iyo ng halimbawang ito ang pagpapatupad ng Nested if-else na pahayag. Una, tingnan ang code na ibinigay sa ibaba, pagkatapos ay ipapaliwanag namin ito nang sunud-sunod.

Tulad ng makikita mo sa code, ang isang if-else block ay naka-nest sa loob ng isa pang if-else block. Ang programa ay magbibigay sa iyo ng lahat ng mga hakbang upang suriin kung ang isang tinukoy na numero ay negatibo, positibo, o zero. Kapag naisakatuparan mo ang programa, susuriin nito kung ang numero ay <0, at kung mas mababa ito sa 0, susuriin muli nito kung katumbas ito ng zero.

Kung ang tinukoy na numero ay katumbas ng zero, pagkatapos ay ipi-print nito ang mensaheng 'Ang ibinigay na numero ay zero'. Kung hindi ito katumbas ng zero, ipi-print nito ang mensaheng 'Ang ibinigay na numero ay isang Negatibong numero'. At kung ang parehong mga kundisyong ito ay hindi matugunan, ang iba pang bahagi ng kundisyon ay isasagawa, at ito ay magpapakita ng 'Ang ibinigay na numero ay isang Positibong numero'. Tulad ng nakikita mo, ang ibinigay na numero sa aming kaso ay a=-10 na isang negatibong numero. Samakatuwid, dapat isagawa ng programa ang sumusunod na iba pang bloke ng code:

a = - 10
kung a <= 0 :
kung a == 0 :
print ( 'Ang ibinigay na numero ay Zero' )
iba pa :
print ( 'Ang ibinigay na numero ay isang Negatibong numero' )
iba pa :
print ( 'Ang ibinigay na numero ay isang Positibong numero' )


Dito, makikita mo ang sumusunod na output:

Halimbawa 3

Sa halimbawang ito, ipapakita namin sa iyo kung paano tingnan kung aling mga numero (ibinigay sa code) ang pareho at alin ang iba. Tingnan ang code. Una, idineklara namin ang tatlong variable (a, b, c) na may mga value na 5, 5, at 6. Pagkatapos nito, ang mga Nested if statement ay ipapatupad upang makita ang mga resulta.

a = 5

b = 6

c = 6


kung ( a == b ) :
kung ( a == c ) :
print ( 'Lahat ng numero ay pantay' )
kung ( a != c ) :
print ( 'Ang una at ikalawang numero ay pareho ngunit hindi ang Pangatlo' )
elif ( b == c ) :
print ( 'Ang pangalawa at Ikatlong numero ay pareho ngunit hindi ang Una' )
iba pa :
print ( 'Lahat ng numero ay iba' )

Tingnan ang sumusunod na output. Tulad ng nakikita natin, ang pangalawa at pangatlong numero ay pareho, ngunit ang una ay naiiba, kaya dapat i-print iyon.

Konklusyon

Sa artikulong ito, natutunan namin ang pagpapatupad ng Nested if-else na pahayag sa tulong ng mga halimbawa. Una, ipinaliwanag namin ang konsepto ng Nested if statement, at pagkatapos ay nagbigay kami ng ilang halimbawa ng programming para matulungan kang ipatupad ang Nested if statement sa Python programming language.