Git pinanggalingan master

Git Pinanggalingan Master

Sa Git, upang maisagawa ang git fetch at git push kasama ng iba pang miyembro ng proyekto, ang ' pinanggalingan 'at' master ” ang mga repository ay maaaring gamitin. Ang origin at master ay dalawang magkaibang terminong ginagamit habang nagtatrabaho at namamahala sa mga proyekto ng Git. Higit na partikular, ang pinagmulan ay ang default na pangalan na itinalaga sa isang Git remote repository; gayunpaman, ang master ay isang pangalan ng sangay ng Git.

Tatalakayin ng blog na ito ang Git origin master branch.Paano Lumipat, Kunin at Itulak ang Origin Master?

Upang lumipat ng mga sangay, kunin at itulak ang lokal na sangay sa remote; una, lumipat sa Git root directory at lumikha ng bagong repository. Pagkatapos, i-clone ang repositoryo at tingnan ang malayong pinanggalingan o listahan ng mga malalayong koneksyon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ' $ git remote -v ” utos. Susunod, lumipat sa kinakailangang sangay.Sumulong tayo at praktikal na gawin ang tinukoy na pamamaraan sa itaas!Hakbang 1: Ilipat sa Git Root Directory

Una, lumipat sa direktoryo ng ugat ng Git gamit ang “ cd ” utos:

$ cd 'C:\Mga Gumagamit \n azma\Go'Hakbang 2: Lumikha ng Repository

Patakbuhin ang ' mkdir ” utos upang lumikha ng isang bagong imbakan:

$ mkdir Demo1

Hakbang 3: Clone Repository

I-clone ang remote na imbakan sa pamamagitan ng paggamit ng ' git clone ” utos at tukuyin ang URL ng malayuang imbakan:

$ git clone https: // github.com / GitUser0422 / demo3.git

Hakbang 4: Suriin ang Remote na Pinagmulan

Patakbuhin ang ' git remote ” utos upang tingnan ang malayong pinanggalingan:

$ git remote -sa

Ang ibinigay na output ay nagpapakita ng listahan ng mga malalayong koneksyon:

Hakbang 5: Lumipat ng Sangay

Susunod, lumipat sa master branch sa pamamagitan ng paggamit ng ibinigay na command:

$ git lumipat master

Hakbang 6: Kunin ang Sangay

Ngayon, i-download ang remote master branch sa lokal na repository gamit ang ' git fetch ” utos:

$ git merge pinanggalingan / master

Hakbang 7: Pagsamahin ang Malayong Sangay

Isagawa ang ' git merge ” utos upang pagsamahin ang lokal na sangay sa malayong sangay:

$ git merge pinanggalingan / master --allow-unrelated-histories

Hakbang 8: Ipatupad ang git push Command

Ngayon, itulak ang na-update na master branch sa remote na imbakan sa pamamagitan ng sumusunod na command:

$ git push pinanggalingan master

Ipinaliwanag namin ang tungkol sa Git origin master na may isang halimbawa.

Konklusyon

Sa Git, ang pinanggalingan at master ay dalawang magkaibang termino. Ang pinagmulan ay ang default na pangalan na itinalaga sa isang Git remote repository; gayunpaman, ang master ay isang pangalan ng sangay ng Git. Upang tingnan ang malayong pinanggalingan, isagawa ang ' $ git remote -v ” utos. Bukod dito, ang ' $ git checkout ” utos ay maaaring magamit upang lumipat mula sa isang sangay patungo sa isa pang sangay. Tinalakay ng blog na ito ang Git origin master.